1. YAZARLAR

  2. Fahrettin KORKMAZ

  3. TÜRKİYE’NİN SİYASİ BEKASI İÇİN BU DEMOKRASİ AÇILIMI ŞARTTIR!
Fahrettin KORKMAZ

Fahrettin KORKMAZ

Yazarın Tüm Yazıları >

TÜRKİYE’NİN SİYASİ BEKASI İÇİN BU DEMOKRASİ AÇILIMI ŞARTTIR!

A+A-

 

TÜRKİYE"NİN SİYASİ BEKASI İÇİN BU DEMOKRASİ AÇILIMI ŞARTTIR!

 

               2010 yılının baharında veya sonbaharında bir erken genel seçimin yapılacağı kesinlik kazanmış gibi gözükmektedir. Türkiye"nin yakın geleceğindeki siyasi ve ekonomik gelişmelerin böyle bir ihtiyacı en azından iktidar açısından zorunlu kıldığını görebilmek bugünden mümkündür.

 

               Açılımlar; görmezden gelinerek kapanması imkânsız hale gelmiş ve bir türlü kabuk bağlamayan, merhemle sükûn bulmayan, kangren olmuş ortak yaralarımızın tedavisi için ve maksat meselenin halline matuf ise, gerekten öte şarttır. Şikâyetçi tarafın var olmadığı, ancak sarığını bir gulyabani sırığı üzerinde asılı tutarak, milletimize doğru yaklaştırmaya çalışılan ayrılıkçı ve emperyalist güçlerin var etmeye çalıştıkları sanal açılımlar ise; ifrit ve hezeyandır.

 

               Kollarını kendilerinin türettikleri açılımlara çarşaf gibi açanlar siyaseten samimi iseler; öncelikle Türkiye"nin demokrasi çarkı olarak tarif edebileceğimiz seçim yasalarına dikkat kesilmelidirler. Siyasi iradelerin vicdani olarak tecelli etmesinin önündeki kapan ve tuzakları yok ederek önce karakter ve kalitenin açığa çıkacağı demokrasinin seçim ve delegasyon açılımlarını gerçekleştirmelidirler.

 

               Müzakere başlığı bir konu olarak veya kendilerinin çıkarlarına mugayir bir problem olarak görmediklerinden dolayı, AB"nin tüm kurumları siyasi partiler yasamızdaki çıkmazlarla kesinlikle ilgilenmezler ve bir evrensel kriter olarak asla hiçbir telkin ve dayatmada bulunmazlar. Çünkü vaki telkinleri milletimizin menfaatine olacaktır.

 

               Türkiye"ye asla dayatmasalar da, Türkiye"nin ve dünyanın siyaset, demokrasi, insan hakları ve evrensel hukuk takipçileri çok iyi bilirler ki; Türkiye"nin seçim yasaları ve tüm siyasi partiler kanununun genel mevzuatlarında demokratik olarak bir değil bin defa açılıma ölümcül şekilde mecbur, dayatmaya ve nihayetinde açılıma muhtaç demokrasi sorunları vardır.  

 

                Evet, Türkiye"de kesinlikle bir demokrasi sorunu vardır! Türkiye"de temsil noktasında, siyasi iradelerin vicdani olarak hakkaniyet çerçevesinde tecelli edememesi noktasında akıl almaz noksanları vardır. Türkiye"de seçim barajlarından kaynaklanan haksızlıklar sebebiyle insan düşünce ve onurunun siyasi kafeslere konulması sorunu vardır. Türkiye"de istisnasız tüm siyasi partilerde ceberrut bir lider sultası vardır. Düşünce ve davranışlara hükmedilerek parlamenterlerin hükümsüzleştirilmesi ve bir kümes hayatı yaşatılma ilkesizliği ve mecburiyeti vardır.  

 

               Türkiye"de Milletvekillerinin, vekâletini aldığı asıl unsur milletten ayrıcalıklı olarak, hiçbir şekilde hesap verilemez ve sorgulanamazlık sözde üstünlüğünün derin rahatsızlığı vardır. Hükümetlerin denetlenemezliğinin neden olduğu ve sonradan telafisi mümkün olmayan yasama ve yürütme sorunları vardır.

 

               Siyasi partilerin aday belirleme süreçlerinde her defasında uygulamaktan çekinmedikleri ve demokrasiden başka her şeye benzeyen garabet uygulamaları vardır. Her an değiştirebilecekleri yazboz tüzükleri ile kalitenin ve karakterin yükselişinin ve siyasete kazandırılmasının önünde akıl almaz engeller vardır.

 

               Su pislik tutmaz. Ancak akarsu pislik tutmaz. Türkiye demokrasisi uzun yıllardan beri %10 barajının durgun göledinde, yılların yanlış uygulamalarıyla kirlenmiş ve çamurlaşmıştır. Demokrasi vidanjörünün bu durağan demokrasi gölünün lağıma dönmüş pıhtılarını temizlemesi gerekmektedir. Bunun için ise; demokratik Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, millet iradesinin tam temsili önündeki baraj engelinin geriye çekilmesi kesinlikle gerekmektedir. 

 

               Türkiye"nin Siyasi Partiler Yasası; olağan olmayan dönemlerin konjonktüründe hazırlanmıştır ve belki o dönemlerin şartlarına hitap etmektedir. AB"nin tüm dayatmalarının hiçbir faslında, hiçbir müzakere başlığında Türkiye"nin bu siyasi irade arızasına dokundurma yapılmamaktadır. Günde beş vakit açılım sayıklayan hiçbir siyasetçimiz ve siyasi liderimiz, yapılması gereken bu gerçek açılıma ilişkin olarak tek bir hece ağızlarına almamaktadırlar.

 

               “Karakter ve kabiliyet gizlenemez” diye bir özdeyişimiz vardır. Bu demokrasi fukaralığında; karakter ve kabiliyet millet sinesinde kaybolmuştur. Bu deyişi söyleyenlerin haklı çıkması, hakkın ve hukukun imarı ve siyasi iradelerin mutlak tecellisi için, seçim sistemi ve yasasının tüm “çakma açılım”lar ötelenerek açılım küvetinde acilen rektefeye alınması mecburiyeti vardır. Hoşça kalın. 

 

 

 

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar