1. YAZARLAR

  2. Sema MANDUZ

  3. Terörün neden olduğu göç...
Sema MANDUZ

Sema MANDUZ

Yazarın Tüm Yazıları >

Terörün neden olduğu göç...

A+A-

"Türkiye'de nufus artarak,büyük metrepol şehirlerde yaşamaktadır...

Son nufus sayımları sonuçları ile kanıtlanmıştır.
Geçiçi sonuçlara göre 70 miliyon 844.000 bin çivarında olduğu açıklanmış gayri resmi
olmayan sonuçlara göre nufus çoğunluğu büyük şehirlerde yaşamakta.
Yüzdeye vurulduğunda %40'nin Büyük şehirlerde yaşadığı gösterilmektedir...
Ve bu şehirlerde yaşayan bir nufusa hizmet vermek zor bir görevdir.

Terörün neden olduğu ve bir çok vatandaşımızı göçe zorlayan terör olaylarının
Doğu,Güneydoğuda büyük boşalmalara sebeb olmuştur.
Bu nedenle 1980'li yıllarda günümüze kadar süren terör olaylarının
Halka verilen zarar Halkın büyük çoğunluğunun büyükşehirlere akın etmesine sebeb olmuştur.

Jeostratejik ve jeyopolitik konumu bakımında Türkiye üç kıtanın, Büyük Ortadoğu
kapsamındaki Coğrafyanın ortasında yer almaktadır.
Türkiye,jeostratejik konumunda Büyük Ortadoğu Projesi, Avrupa ve Avrasya
göç oluşumlarının merkezinde olup,hayati önem taşımaktadır.
Doğu,Güneydoğu bölgelerinde yaşayan sosyoekonomik,sosyopolitik,sosyokültürel
değişimler bölgede yaşanan terör olaylarının "Göç üzerindeki etkileri göçe neden olan olaylar ve olgular,objektif bir şekilde incelendiğinde Doğu ve Güneydoğu'da yaşanan olaylar daha iyi irdelenmiş olacaktır.

Durum böyle olunca terörle mücadeleden döğan zararlarla ilgili
Hükümetimizin'de geniş çapta çalışma başlatarak bir çok  yeni Proje'yi üretmekte.

Göçten etkilenen Halkın tekrar güveninin sağlanmasına yönelik diyalogların
oluşturulması kısa,veya uzun vadeli programlarla çözumünde de etkili olacaktır.
Sosyopolitik,sosyoekonomik,sosyokültürel olarak Doğuanadolu,Güneydoğu'ya yapılacak çiddi çalışmalarla alt yapı sağlanarak, önce halkın güvenliği dolaysıyla Sağlık,Eğitim,Ulaşım,Ekonomik Nufus ve Nufus pilanlaması Türizimin geliştirilmesi programları Doğuanadolu,Güneydoğu'da uygulanması,Göçün durdurulmasında önemli rol oynayacaktır.

Umarız göç le ilgili çalışmalar hızlanır ve göçü durdura bilmek adına önce Terörun
durdurulması ve terörle mucadeledeki çalışmaların  hızlandırılması Halkın bir an evel huzura ve refaha kavuşturarak büyükşehirlerde yaşanan çarpık kentleşmeyede çözüm olacaktır...


Türkiye'nin bütünlüğünün Dış etkenlere karşı Halkın eğitilmesi ve aydınlatmanın
her bir bölgesiyle ayrı bir güzeliğe sahib olan Ülkemizin daha güçlü ve daha
gelişmiş yeni yapılara açık bir Türkiye...

Terörun olmadığı, göçün yaşanmadığı, huzurun,refahın yaşandığı ve yaşatıldığı bir Türkiye diliyerek...

Önceki ve Sonraki Yazılar