1. YAZARLAR

  2. Fahrettin KORKMAZ

  3. ŞİMDİ ZAMAN…
Fahrettin KORKMAZ

Fahrettin KORKMAZ

Yazarın Tüm Yazıları >

ŞİMDİ ZAMAN…

A+A-

GAFLET MAHMURLUĞUNDAN AYILMAK VE ÖLÜM UYKUSUNDAN MİLLETÇE UYANMAK İÇİN, BİR SİYASİ PARTİYİ VE BİR CESUR YÜREKLİ LİDERİ, İHTİYAÇ DUYULAN HER DÖNEMDE OLDUĞU GİBİ, YİNE ACİLEN BAĞRIMIZDAN ÇIKARMAMIZI EMREDİYOR.

               Lozan barış anlaşmasının 87.yıldönümünü geride bıraktık. Lozan barış antlaşmasıyla mağdur ve mazlum bir milletin devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, tarih sahnesinde yenen ve kazanan taraf ağırlığıyla ağırlanmışken, bugün o müktesep hak ve kazanımlarımız, birtakım iç ve dış mihrakların gaflet, dalalet veya ihanet tuzaklarıyla erozyona uğratılmıştır. Eğer bu yazıyı bir yıl önce yazmış olsaydım, bu kadar kesin konuşmayarak en azından “erozyona uğrayacak gibi gözüküyor” diyebilirdim. Ancak şimdi kesinlik nitelemelerinin ifadelendirmelerinde beis ve nakısa yoktur. Evet, bugün ve şu saatler itibariyle erozyonu milletçe yaşamış durumdayız. 87 yıl evvelki yenen devlet; Lozan antlaşmasının gururlu devleti ve muzaffer milleti; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti olarak bizler idik. 87 yıl evvelinin yenilen ve büyük kahırlarla Lozan antlaşmasını imzalamak zorunda kalan  mağlup ve gardı  üşürülen  ülkeleri   ise; bugünün AB ülkeleri, bugünün çifte standartlı ve ikiyüzlü milletleri Avrupalılar idi.

               Bundan bir yıl kadar önceydi. O günlerde hükümetin dillendirmeye başladığı Kürt açılımı ve hatırlanacağı gibi geçen 15 Ağustos’ta İmralı’daki terörist başı tarafından çizileceği söylenilen bir yol haritası ile onurlu Lozan antlaşmasına gölge düşürülmüştü. Nerdeyse onurlu Lozan’a sırt çevrilmişti ve onursuz Mondros’a ise adeta göz kırpılmıştı.

               İnançlarımızın, değerlerimizin, ruhlarımızın ve masum duygularımızın derinliklerinde taşıdığımız ve bir zamk tutanaklığı ile çağlar boyu onurla koruduğumuz zengin tarihsel kıymetlerimizin kıymetini bilemedik milletçe. Birliğimizi, beraberliğimizi, barışımızı, kardeşliğimizi ve üniter millet olma anlayışımızı; kısa vadeli menfaatler ve evrensel güçler tarafından hesabı yapılmış sinsi planların hedefe ulaşması için, siyaset kantarında takas ettik. Bilmediğimiz ancak hazmetmeye mecbur edildiğimiz günleri çabucak bitirerek çok ivedi şekilde bizleri derin uçurumlara götüren açılım masalına kanarak referandum hapını, % 58 çoğunlukla iştahla yuttuk.

               Oysa Türk Milleti için böylesi bir tutsaklığın, esir alınmışlığın ve çaresiz bırakılmışlığın örneği tarihte bu güne kadar yaşanmamıştır. Anadolu insanının iktisadiyatı mahvedilmiştir bugün. Tarihimizde ilk kez devlet ve milletimiz 700 milyarlık borç batağına itilmiştir. Türk Milleti fert fert çaresizleştirilmiştir. Anadolu insanı, sevabı olmayan türden sadakalarla aldatılmıştır. İnsanımız, çaresizliğin ve fukaralığın can yakan cenderelerine mahkûm edilmiştir. “Onurum ömrümden uzun olsun” diyen büyük bir milletin çocukları; yoksulluk girdabında çırpınmaya terk edilmiştir. Ve bu duruma sevk edilen milyonlarca insanımızın siyasi iradelerine ise; yardım ve iaşe şırıngalarıyla, kömür ve paket serumlarıyla blokajlar konularak, tüm insanlarımız adeta ölüm uykusunun daldırılmıştır.

               Bugün Türk Milleti, bu garabetin ve bu itilmişliğin bitişini sağlayacak ve kendisine önderlik edecek liderini beklemektedir.

               Bugün Türk Milleti; sinesinden filizlenecek, özgür fezanın mavi gök kubbesinin altında milletini ve ülkesini bağımsız kılacak, Anadolu’nun bir dürüst liderine ve bir cesur yüreğine hamiledir. Bu hamilelik müddetine tam da bir beşerin canlanma müddeti kadar kısa bir dönem kalmıştır. 9 aydan fazla 10 aydan biraz kısa.

               Umudumuz odur ki; bugüne kadar Anadolu insanından esirgenmiş olan adalet, kalkınma, rasyonel hürriyet, gerçek demokrasi, müreffeh bir yaşantının habercisi olan aydınlık ve parlak bir gelecek için artık bir ilaç mesabesinde muaccel hale gelen bir siyasi partiyi bu millet, gönül evlerine konuk edecektir. Ve aslan yürekli bir lideri ise bu millet, behemehal başına taç edecektir.

               Şimdi meydanlar, şimdi demokrasi kürsüleri ve şimdi tüm Anadolu halkı sadece karizmatik değil, aynı zamanda dürüst vicdanlı, aynı zamanda milletini seven ve vatanperver liderini bekliyor. HOŞ GEL DÜRÜST VİCDAN! DERTLERİMİZ KATMERLEŞTİ BAK! KOŞ GEL DÜRÜST VİCDAN

Önceki ve Sonraki Yazılar