1. YAZARLAR

  2. Fahrettin KORKMAZ

  3. ÖNYARGILI OLMAYALIM!
Fahrettin KORKMAZ

Fahrettin KORKMAZ

Yazarın Tüm Yazıları >

ÖNYARGILI OLMAYALIM!

A+A-

ÖNYARGILI OLMAYALIM!

 

               2000"li yılların çok muhterem Kasımpaşalı Başbakanının samimiyet ve düşünceleri millet vicdanında kabul görmüşse, ülkemiz sathında oluşturulması öngörülen demokratik açılım projesi ile özgürlükler şaha kalkmış ve terörün iflahı kesilip ateşi sönmüşse, referandumun neticesi Başbakanın özlediği doğrultuda neticelensin.

 

               Türkiye"de demokrasi tüm müspet yoğunluklarıyla uygulamaya konulacaksa, bütün kurum ve kurallarıyla hiçbir ayrımcılık yapılmadan sosyal devletin icapları yerine getirilecekse, insan hak ve hürriyetleri tüm fertler için eşit şekilde uygulanacaksa, tüm bu açılım adımlarıyla sıradan bireyden başlamak üzere cumhurbaşkanına kadar herkesin yaptıklarının hesabını vereceği bir yargı bağımsızlığı amaçlanmaktaysa, referandumun neticesi Başbakanımızın arzuladığı şekilde şekillensin.

 

               Oylaması yapılacak Anayasa Paketi ile meclis raflarında küflenmeye bırakılmış karanlık dosyalar açılacaksa ve milletvekili dokunulmazlıkları kaldırılacaksa, referandumda “evet” demek milletin vicdan borcu olsun.

 

               Oylaması yapılacak Anayasa Paketi ile kuvvetler ayrılığı ilkesi gerçek hüviyetine kavuşacak; yasama, yürütme ve yargı tam manasıyla bağımsızlığına kavuşacaksa ve denetleme mevkisinin haricinde hiçbirisi diğerine müdahale etmeyecek konuma getirilecekse, referandumda “evet” demek milletin vicdan borcu olsun.

 

               Oylaması yapılacak Anayasa Paketi ile Türkiye"de medya üzerindeki baskılar kalkacaksa, gazetecilerin, yazarların, çizerlerin ve tüm entelektüellerin özgür siyasi iradelerinden tüm anti demokratik takipler kaldırılacaksa, telefon dinlemeleri yakın geçmişin bir ayıbı olarak mazide kalacaksa ve uygulama halindeki zorunlu fikir cenahlaşması nihayete erdirilecekse, Ergenekon davasından bir netice alınacaksa,  referandumda “evet” demek milletin vicdan borcu olsun.

 

               Oylaması yapılacak Anayasa Paketi ile üniversiteler özerkleşerek gerçek anlamda bilim ve bilgi üreten müesseseler haline getirilecekse, eğitim sistemi çağdaş normlara taşınarak gençliğin eğitim hakkı üzerindeki eşitsizlikler ortadan kaldırılacaksa ve eğitim herkesin imkânı haline getirilecekse, referandumda “evet” demek milletin vicdan borcu olsun.

 

               Oylaması yapılacak Anayasa Paketi ile teröre samimi bir abluka getirilecekse, töre cinayetlerine engel olunacaksa, coğrafi ve etnik gerginlikler bitirilip tek millet ve tek bayrak şanını tüm ülkenin genel ülküsü ilan edilecekse ve bu umdelerin samimiliği millet vicdanında yankı bulacak ise, referandumda “evet” demek milletin vicdan borcu olsun.

 

               Oylaması yapılacak Anayasa Paketi ile halkın siyasi iradesinin ülkenin meclisine yansıması sağlanacaksa, siyasi halk iradelerinin derin oran barajlarında yok sayılması engellenecekse, örgütlenmenin önündeki engeller bertaraf edilip, başta kamu çalışanları olmak üzere emekçilerin sendikal hakları ile beraber grev ve toplu sözleşmelerine imkân yaratılacaksa,  referandumda “evet” demek milletin vicdan borcu olsun.  

 

               Oylaması yapılacak Anayasa Paketi ile işsizlik sonlandırılacaksa, küçük ve orta ölçekli işletmelerle birlikte esnafın çilesine çareler bulunacaksa, hayvancılık ve tarım sektörü öncü manivelamız olarak adlandırılacaksa, emeklinin, işçinin ve memurun yaşam standartları yükseltilecekse, referandumda “evet” demek milletin vicdan borcu olsun.   

 

               Ancak oylaması yapılacak Anayasa Paketi ile AKP"nin gelecek günlerde yargı cephesinde koruma altına alınmasının hesabı yapılmışsa, AKP"nin Büyük Orta Doğu Projesinin bir siyasi sarkacı olduğu gerçeği örtülmeye çalışılmaktaysa, Ülkemizin karşı karşıya kaldığı siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlarının millet gündeminden kaçırılması hesaplanmışsa ve millet vicdanında iktidarın niyeti menfi şekilde okunmuşsa, o zaman da referandumda “hayır” demek bu milletin kaydını 12 Eylül 2010 tarihine düşeceği bir namus borcu olsun. Hoşça kalın.

Önceki ve Sonraki Yazılar