1. YAZARLAR

  2. Fahrettin KORKMAZ

  3. NELSON MANDELA’NIN ABDULLAH ÖCALAN BENZERSİZLİĞİ
Fahrettin KORKMAZ

Fahrettin KORKMAZ

Yazarın Tüm Yazıları >

NELSON MANDELA’NIN ABDULLAH ÖCALAN BENZERSİZLİĞİ

A+A-

 

 

NELSON MANDELA"NIN ABDULLAH ÖCALAN BENZERSİZLİĞİ

 

               Kimi aklıevvel kırma ve dönme kalemler, kendi gazete köşelerinde bir özgürlük savaşçısı olarak nitelendirdikleri Nelson MANDELA ile Terörist Bölücü Başı Abdullah ÖCALAN arasında benzer noktaların olduğunu anlatma çabasına girmişlerdir.

 

               İkinci Dünya savaşı sonrasında özellikle Hollanda ve bir kısım Batı ülkelerinin müstemlekesi durumundaki Güney Afrika"daki olmayan özgürlük, insan hak ve hürriyetleri ile Dünya"nın herhangi bir bölgesindeki zorbalığı ve zulmü aynı ayar bir terazide tartıya koymak;  bilimsel olarak, sosyolojik olarak ve tarihsel olarak ve vicdani olarak abesle iştigaldir.

 

  Özellikle 1948 yılının zorba ve dayatma yöntemleriyle iktidara gelen bugünün demokrasi sözcülerinin o günlerdeki babaları, Güney Afrika"yı insan haysiyet ve onurunun ölesiye aşağılanmış metotlarıyla gözyaşı ve kan içinde uzun süreler yönetmişlerdir.

 

  Beyaz beylerin “Ulusal Parti”sinin uydurma politikalarıyla ve devletin hak ve eşitliği olmayan zalim yasalarıyla Güney Afrika halkı; İnsan olma şerefinin haricinde bir eşya, bir mal ve bir hayvan değersizliği ile yaklaşık yarım asır müddetince, bugünün demokrasi havarilerinin haysiyetsiz babaları tarafından insafsızca ve gaddarca yönetilmiştir.

 

  Beyaz olmayan insan öbekleri; Devlet ve Rejim tarafından yasal olarak derin çizgilerle ayırıma tabi tutulmuştur. Sözde Anayasa Taslakları ve Demokrasi Platformları; beyazların yüksek mertebede üstünlüklerini kanun hükümleriyle deklare ederken, tüm siyahların ise, sadece hizmetkâr ve kul olmalarını tavsiyeden çok ötede adeta emretmiştir. 

 

  Bu derin uçurumlar mesafesindeki ayırım ve beyaz hâkimiyeti üzerine kurgulanmış zulüm seviyesinden çok beter raddedeki ırkçılık hareketleri; insan onur ve fıtratında var olan hürriyet ateşini tutuşturmuştur. Bu ateşin alev çırasını tasvir eden ve mutlak bir “demokratik açılım”ı elzem kılan amir uygulamaların bir kaçını bu satırlarda açıklamakta fayda vardır.

 

  21. asrın hemen hemen başlarına kadar Beyaz Irk; Güney Afrika"da bir beyazın bir siyah ile evlenmesini yasaklamaktaydı, siyahların siyasi hareketlerde kanaat kullanma, seçme, seçilme ve temsil haklarını yasaklamaktaydı. Siyahların temel hak ve özgürlük talepleri, Anayasa ile yasaklanmaktaydı. Beyaz Irk; Siyah Soy ile aynı treni, tramvayı, otobüsü, okulu, restoranı, mahalleyi ve aynı apartmanı paylaşması en azından teamül olarak yanlış ve yakışıksız bulunmaktaydı. Aynı tabaktan yemek ve aynı bardaktan su içmek iğrenç olarak tanımlanmaktaydı. İşte böyle bir sürecin ve değerler tenakuzunun ardından büyük özgürlük ve bağımsızlık ateşinin temsilcisi olan Nelson MANDELA fitili, Güney Afrika"da vicdanlarda tutuşmuştur. 

 

  Ayrımcılık; umumi tuvaletlerden demiryolu vagonlarına, yerleşim yerlerinden okullara kadar toplumun yaşama mekânlarının tamamında en etkili şekilde cebri olarak icra edilmekteydi. Milyonlarca siyah; kentlerden yüzlerce kilometre uzaklarda “Yurt “ denilen alanlarda ikamete zorlanmaktaydılar ve elmas ve maden ocaklarında çalışmaya icbar edilmekteydiler. İşte böyle bir ırk ve ayırım taassubunun derin karanlığında hürriyet ateşi alevlenmiştir.

 

  Güney Afrika"da zulüm ve cebir, ayırım ve aşağılanma sıkıştırılmış barut iken, Nelson MANDELA adlı özgürlük ateşinin bomba etkisiyle alev alması şaşılacak bir durum değildir. Aksine; beklenen hürriyet infilakı olmasa idi, taaccübe bile konu edilebilirdi.

 

  Şimdi söyleyin! Türkiye"deki Kürt açılımcıları, demokrasi yorumcuları ve İmralı"dan gelecek açılım müzekkeresini, mürekkebi kurumadan tahvile koymak için konvoy olmuş tavsiye ve tamim bekleyicileri söyleyin! Sizde vicdan var mı?  Nelson MANDELA ile Terörist Başı"nı aynı kefeye koymaya kalkan, aralarında bir benzerlik bağı uydurmaya çalışan ayrılıkçı bezirgânlar söyleyin!  Sizde izan var mı?

 

Önceki ve Sonraki Yazılar