1. YAZARLAR

  2. Fahrettin KORKMAZ

  3. “MÜSPET DÜŞÜNCE DERNEĞİ “
Fahrettin KORKMAZ

Fahrettin KORKMAZ

Yazarın Tüm Yazıları >

“MÜSPET DÜŞÜNCE DERNEĞİ “

A+A-

BİRKAÇ İNANMIŞ ADAMIN ADLANDIRDIĞI FİKİR HAREKETİ;

“MÜSPET DÜŞÜNCE DERNEĞİ “  

 

               Tüm tefekkürler ve ciddi hareketler bazen birkaç inanmış adamla başlar. Daha sonra ufuk turu yapar, yayılır, yaygınlaşır, umuma şamil olur ve toplumsallaşır. Bir sosyal cemiyetin asal kümeleri olan insan; boya kazanına atılıp, sonra da çekilmesi suretiyle boyacı küpünde rengini alan ya da hemen değişiveren bir nesne değildir. Bugünden yarına hemen tekâmül etmeyecek olsa bile yakın gelecekte önemli vazifeler ve misyonlar yüklenebilecek bir hareketin ayak seslerine şahitlik ettim. Bu sessiz ses; henüz tomurcuk bile değil. Belki tarifi zor yapılabilecek bir tohum. Lakin bu tohumun; yeşereceğine, irileşeceğine, filiz olup büyüyeceğine ve günü ve mevsimi geldiğinde de meyveye duracağına inanmamış olsaydım, bu köşede adını satırlarıma konu etmezdim. Ancak inandım, ikna oldum ve belki de bu hareketin içinde olabilmek için ben de uğraşı sarf edeceğim.

               Bir hafta kadar oldu Adana’da oluşum halinde olan bir fikir ve düşünce platformundan bir davet aldım. Bir elin parmak sayısından fazla olmayan birkaç tane irfan sahibi insan, bir iddiayı ortaya koyarak bir düşünce rotasına insanları davet etme girişiminin adını paylaştılar benimle. Müstakbel adına;  “Müspet Düşünce Derneği” diyecekleri bir fikri oluşumu, yakın gelecekte Adana kamuoyuyla tanıştırma gayretindeki bu kadirşinas ve samimi arkadaşlarımı sevgi ile selamlıyor gayretlerinin müspet neticelere vesile olmasını içtenlikle temenni ediyorum. Aslında böyle bir gayret ya da oluşumu bu paragraflara konuk etmek çok olağan bir üslup olmayacaktı belki de. Ancak, davete konu bu düşünce perspektifinden oldukça etkilendim. Çok yakın gelecekte Adana kamuoyunun dikkatine sunulacak bu düşünce hareketinin ambiyans boyutlarına karine olabilecek bir kısım bilgilerin okuyucularımızın da alakasını çekebileceği düşünce ve ümidi ile  “Müspet Düşünce Derneği”ni bugün sütunuma misafir ettim. 

   Kuruluşa hazırlanan “Müspet Düşünce Derneği”nin birkaç inanmış önderlerinden Sayın Burhanettin HATTISARI, Mehmet YILDIZ, Mehmet Zeki CAN ve Yunus TOPÇU beylerin nazik davetlerine icabet ettim. 19 Mayıs akşamı Kuzey Adana’da bir lokantada buluşarak, kurulacak derneğin amaç ve ilkeleri üzerine uzun uzun sohbet ettik. Birlikte son derece keyifli bir akşam geçirdik. Derneğin amaç ve ilkeleri üzerine bilgi edindim ve bu amaçların büyük bir kısmını da yazılı olarak kayıtlarıma aldım. Şimdi çok yakın bir süre sonra Adana’da Sivil Toplum Kuruluşları arasına dâhil olacak “Müspet Düşünce Derneği”nin gayelerinisiz okurlarımla paylaşmak istiyorum.

DENEĞİN AMACI:

   “Müspet Düşünce Derneği” ; kuruluş tarihi olacak, 29 Mayıs 2011 tarihinden itibaren, Milletimizin birlik ve beraberliğini sağlamak, Ülke gençliğine milli terbiyeyi aşılamak, tarihi insanlık tarihi kadar derinlere uzanan milletimizin törelerini yaşamak ve yaşatmak, yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine yükseltmek, Anadolu insanını layık olduğu en geniş refah paylarına kavuşturmak, tüm fertleri mutlu kılacak kaynakların sahibi kılmaya çalışmak, milli kültürümüzü muasır medeniyet çıtasının üstüne çıkarmak, tüm müspet inkişaflara ulaşma amacındaki ulvi ideallerin ve ortak müspet inançlarımızın bayraktarlığını üstlenmeyi, temel ödev ve azledilemez bir gaye olarak amaçlamaktadır.

   “Müspet Düşünce Derneği”; Anadolu’da yaşayan halkların mermerleşerek vücuda getirdiği ortak millet birliğini ve bu birliğin ortak devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nisonsuza kadar korumak ve kollamak azim ve kararlılığında olacaktır. Bu ortak değerler manzumesini benimsemiş olmanın birincil gereği ve göstergesi olarak, önce kendi kimlik ve benliğine ve daha sonra ise paydaşı olduğu tek millet olma şuuruna bu saygıyı, bu duyguyu, bu düşünceyi ve benzer müspet davranışları göstermenin mecburiyetini, vazgeçilmez bir tarz ve bir içtimai ödev olarak amaçlamaktadır.    

            “Müspet Düşünce Derneği”; yarınlarımıza ait umutlarımızın ve aydınlık bir geleceğe ait özlemlerimizin ebediyen azalmaması için, Anadolu coğrafyasının bağrında sürdürülecek namuslu ve erdemli kalma mücadelesi anlamındaki bu müspet medeniyet hareketini, vitrinindeki tüm mensuplarıyla beraber insanımızın umutlarına, inançlarına, özgürlüklerine, insan hak ve hürriyet taleplerine paralel olarak sonsuza kadar sürdürmenin kaygısı ve sorumluluğu içerisinde olacaktır.

            “Müspet Düşünce Derneği”; geleceğin mutlu Türkiye’sini şekillendirmek için, istikbalin aydınlık Türkiye’sini vücuda getirmek için; haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, vicdansızlığın, yoksulluğun ve yolsuzluğun olmadığı bir medeniyet hareketini Türkiye’de revaçta tutmak için kullanılacak sivil inisiyatiflerin en önde gelenlerinden ve bu gayretin çığlıklar gücündeki ve parmakla gösterilen bir müspet hareket olmak için azami oranlarda sorumluluklar yüklenecektir.

            “Müspet Düşünce Derneği”; adil gelir ve refah yansımasının halkımıza hakça paydaş edilmesi için, kötü giden sosyal, siyasal ve ekonomik tüm sebeplerin tümünün ortadan kaldırılması için ve lazım olan demokratik iradenin tesis edilebilmesi için toplum refleksini harekete geçirerek, yasalar çerçevesinde tüm ilgili çevrelere müspet halk gücünün hissettirilmesini sağlayacaktır.

 

            “Müspet Düşünce Derneği”; 21.asrın çok önemli bir müspet düşünce hareketi olacağına hissiyatlarında ve yüreklerinde yer vererek inanmış ve kendilerini sivil toplumun gücüne adamış insanların gönüllerinde ve omuzlarında yükselmek suretiyle hak ettiği yeri alarak, ülkemizi halkıyla aydınlık yarınlara taşıyacak ve halkın sivil inisiyatif gücünü Türkiye’nin demokrasi tarihinde belki de ilk kez tam manasıyla hissettirecek bir hareket olma amacından hiçbir zaman sapmayacaktır.

 

“Müspet Düşünce Derneği”; doğruluğu aşikâr olan, kanun ve nizama uygun olan, tahripkâr ve tecavüzkâr olmayan, adalet ve insafa uygun olan bir düşünce hareketi olarak, istikbal inkılâbı içinde tarihin ciddiye alarak arşivlerine kayıt düşeceği,  birçok engelleri aşarak fikir ortaklarının üst düzeyde manevi hazzına vesile olacağı gür, güzel ve bir müspet çağrı hareketi olduğunun bilinci ile ülkemizde kardeşlik, huzur ve barış kucaklaşmasını sağlamayı amaçlamaktadır. 

 

“Müspet Düşünce Derneği”; bir düşünce hareketi olarak hedeflerinin her birine tahakkümle değil, ıslahatla, istişare ile adaletle, özgür ve demokratik olgunlukla uzlaşarak ulaşmayı amaçlamaktadır.        

    

“Müspet Düşünce Derneği”; örfün, özverinin, saygının ve muhabbetin yeşererek irileşip meyveye duracağı bir pozitif fikir kulübü olmayı amaçlayacaktır. Yine bu birlik müdavimleri, belki muhabbetin fedailiğini yapacaklardır. Ancak husumete asla vakit bulamayacaklardır. 

 

“Müspet Düşünce Derneği”; ferdin, toplumun ve top yekûn olarak Türk Milleti’nin; siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve sağlık şartları bakımından gelişmiş dünya normlarında bir standardı yakalamaya odaklı bir yükseliş ülküsünü hedef çıtasına koymayı amaç edinecektir.  

 

“Müspet Düşünce Derneği”; bu maharet ve gayret rotasında,  iki ilkeyi vazgeçilmez addedecektir. Bu ilkelerin ilki, İlim ve kültür, ikincisi ise; Vatan ve Millet sevgisidir. Rehberi bilgi ve ilim, vatan ve millet sevgisi olan bu sivil müspet çağrı hareketinin üstesinden gelemeyeceği hiçbir engelin ve zorluğun olamayacağı özgüveni, bu hareketin mensuplarının ortak karakteri olacaktır.

 

“Müspet Düşünce Derneği”; tüm dost yüreklere umutla, inançla ve gayretle reçine olmuş bir damla gülsuyu serpebilme mücadelesinin adıdır.

 

Müspet Düşünce Derneği”; ölüm uykusuna yatmış milletlerin tarihlerinin olamayacağı tasvirinden yola çıkarak, ülkemize yönelik tehdit ve tehlikelere karşı aziz milletimizi uyanık kılma ve dikkatli tutma mücadelesinin adıdır.

            “Müspet Düşünce Derneği”; Anadolu insanının kaderine kara bir yazgı gibi musallat olmuş adaletsizliğe, geri kalmışlığa ve özgürlüklerin önündeki tüm menfi nedenlere karşı tükenmeyecek bir azimle sürdürülecek onurlu bir sivil mücadelenin adıdır.

            “Müspet Düşünce Derneği”; vatanını gelecek kuşaklara teslim etme sorumluluğundaki bir kutsal emaneti ve bir borcu olarak telakki edenlerin ve yine bu borcu ise; namusu olarak yorumlayan duyarlı kitlelerin, fikri mücadelelerinin bir parola adıdır.

            “Müspet Düşünce Derneği”; emperyalizmin kaba kuvvetlerinden daha ötede, vurucu bir güç olarak yedekte beklettikleri kültür emperyalizmine yönelik olarak, hazırlanma, karşı koyma ve bir aydınlanma mücadelesinin adıdır.

            ”Müspet Düşünce Derneği”; milletimizin talihte, talihsizlikte, kederde, elemde, tasada, kıvançta, onurda, gururda, birlikte, beraberlikte tüm ve tam olmanın hevesini halkımıza anlatarak, Cumhuriyet Türkiye’sinin sonsuza kadar payidar kalması için yeminleşerek yola çıkmış milli ve ahlaki vazifelerinin farkında olan mütevazı insanların haysiyet mücadelesinin adıdır. Ne diyelim… ADANA’YA HAYIRLI UĞURLU OLSUN.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar