1. YAZARLAR

  2. Fahrettin KORKMAZ

  3. MUHTEREM TÜRK MİLLETİ!
Fahrettin KORKMAZ

Fahrettin KORKMAZ

Yazarın Tüm Yazıları >

MUHTEREM TÜRK MİLLETİ!

A+A-

MUHTEREM TÜRK MİLLETİ!

 

               Yaradan"ın adı ile O"nun nihayetsiz selamıyla, yerkürede hayat süren ve milletimizle illiyet bağı içerisinde bulunan tüm hedef kitleye saygı ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Bir köşe yazısı, bir deneme ve bir makale olmayan; ancak hayat sahilinin başlangıç noktası olan ve beşikten başlayarak mezarlık avlusuna kadar hayat emarelerini bünyesinde henüz kaybetmemiş tüm aziz milletimize bir elzem “ihbar” olarak bu çağrıyı ulaştırmayı kutsal bir vazife telakki ediyorum.

 

Merhaba! İnsanlığın albeni değerleri merhaba!

 

               Türkler, Kürtler, Yörük Türkmenler, Uygurlar, Kırgızlar, Kazaklar, Kıbrıslılar, Kırımlılar, Batı Trakya Türkleri, Bulgar Türkleri, Makedon Türkleri, Ahıskalılar, Özbekler, Tatarlar, Azeriler, Çerkezler, Çeçenler, Boşnaklar, Abazalar, Pomaklar, Romanlar, Gürcüler, Lazlar, Zazalar, Araplar ve adlarını- şanlarını sayamadığımız ancak Türk Milleti"nin mermerleşerek vücuda getirdiği ortak bir medeniyetin ayrılmaz parçaları olmuş sevda çiçekleri merhaba!

 

               1000 yıldan beri aynı teknede çimentolaşmış, müşterek kültürlere ve geleneklere medeniyet harcı olmuş, Anadolu coğrafyasının yamaçlarında umut olup ayağa kalkmış, bir papatyanın aşkla bütünleşmiş barış çemberinin gül kadar güzel tomurcuk yaprakları merhaba!

   

               Bilge Kaan"ın, Atilla"nın, Cengiz"in, Osman Gazi"nin, Selçuk Bey"in, Mustafa Kemal"in, Edebali"nin, Yunus Emre"nin, Mevlana Celaleddin"in torunları, Hun neslinin, Karahanlılar"ın, Gazneliler"in evlatları, Selçukluların çocukları, Harzemşah"ın yiğitlerinin, Göktürk kahramanlarının, Altınordu efsanesinin Avar delikanlılarının bugünlerdeki mirasçıları Merhaba!

 

               Büyük Timur aslanlarının, Hazar soyunun, Babür cesurlarının, Uygur direnişçilerinin, Osmanlı"nın mert insanlarının, Anadolu Beylerinin, Rumeli ve Batı Trakya Agalarınını, Kafkas Hanlarının 21.yüzyıldaki beşeriyet takipçileri Merhaba!

 

               Unutmayınız ki; Kültür emperyalizmi emperyalistlerin kaba kuvvetlerinden daha ötede, vurucu güç olarak yedekte beklettikleri en güçlü silahlarıdır. Şu anda insanlık tarihinin en eski milletlerinden birisi olan Türk Milleti"nin son devleti “Türkiye Cumhuriyeti” bir kasvetli süreçten geçmektedir. Bu çağda yakın çevremiz fiziki olarak güç kullanılarak saldırı ve işgali yaşamaktayken, benzer akıbetin bir yumuşak versiyonu ile Türk milleti etkin bir tehdit ve tehlikeli dönemi yaşamaktadır..

 

               Unutmayınız ki; 21.Yüzyılın başı ile beraber yeniden obezite nöbeti halini yaşamaya başlayan küresel emperyalizm, yönünü Asya"nın cümle kapısı Türkiye"ye çevirmiştir. Global güçler; bir Android hissizliği ile ve kan püskürten pençeleriyle tüm Ortadoğu ve Uzak Asya"ya asılsız bahaneler ileri sürerek saldırmışlardır. Güneyde İslami Arap milletleriyle Türkiye"nin dayanışma potansiyelinin zincirlerini Irak hamlesiyle kıran Yahudi evangalist güçler, doğu ve kuzey doğuda yine benzer siyasi rabıtaları tüm Kafkas milletleriyle kopartarak Anadolu coğrafyasını kontrol altına almışlardır. Küresel gücün Asya"daki arka bahçesi ve kontrol anahtarı olan Afganistan ise; Anadolu ve yakın Ortadoğu"nun çit içerisine alınmış nezaret duvarları haline dönüştürülmüştür.

 

               Unutmayınız ki; Anadolu"da yaşayan ve bir ortak medeniyeti kurmuş olan tüm etnik kökenler; iman ekseninde, inançlar ekseninde, maneviyat ekseninde, sosyal ve kültürel değerlerimiz ekseninde kenetlenme mecburiyetine hiç bu kadar muhtaç olmamıştır. Ancak bu bilinci ruhlarımızda yeşertip büyütemediğimiz takdirde, altımızdan ayaklarımızı bastığımız toprak kayacaktır. Yağmurlarında, derelerinde, nehirlerinde ıslandığımız bu coğrafyada birileri şişeden cin çıkartarak bizleri tüm doğrularımızla çatıştıracaklardır.

 

               Hiçbir zaman unutmayınız ki; Ölüm uykusuna yatmış milletlerin tarihleri yoktur. Olsa olsa efsanevi zorbaların veya mitolojik kahramanların büyüleyici çehrelerinin cirit attığı kâbusları veya rüyaları vardır.

 

               Hiç, ama hiçbir zaman unutmamalıyız ki; bizler ellerimizi kardeşlik duygularımızla birleştirmediğimiz ve biri birimize olan güvenimizi bin yıldır olduğu gibi, yine aynı ruh ve inanç havuzunda perçinlemediğimiz takdirde, “Emperyalist güçler” ve “Kan emiciler” pis ellerini bu topraklar üzerinden çekmeyeceklerdir.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar