1. YAZARLAR

  2. Fahrettin KORKMAZ

  3. FERTEN BAŞLAYAN TEK MİLLET OLMA ŞUUR VE AİDİYETİ
Fahrettin KORKMAZ

Fahrettin KORKMAZ

Yazarın Tüm Yazıları >

FERTEN BAŞLAYAN TEK MİLLET OLMA ŞUUR VE AİDİYETİ

A+A-

FERTEN BAŞLAYAN TEK MİLLET OLMA ŞUUR VE AİDİYETİ:

 

              İçeride ve dışarıda millet olma birliğimize ve coğrafya bütünlüğümüze karşı oynanan oyunlara ilgisiz kalmamak mecburiyetindeyiz. Bu habis oyunların merkezinde otuz küsur etnisitenin güç verdiği ve tek beden olarak bugüne kadar var olabilen devletimiz ve Türk Milleti vardır. "Dinler arası diyalog", dinimizi zayıf düşürme ve nihayetinde bu coğrafyada 3 binli yıllar içinde İslam’ı yok etme projesidir. BOP; bizim toprak ve millî bütünlüğümüze, birlik ve kardeşlik bağlarımıza atılan  haçlı kemendidir. Yemin krizi, darbe iddiaları, af senaryoları, terör belâsı, bizi parçalamaya yönelik plan silsileleridir.

 

              Devlet şiarını edindiği, devlet ve millet olma vasfını kazandığı günden beri dünyanın rotasına yön veren; insanlığa medeniyet, hak ve hakkaniyet dağıtan bir millet olan Türk Milleti ve Devleti, bu vasfını kaybetme yoluna girdirilmiştir bugün. Her geçen süre içerisinde küresel güçlerin senaryolarına payanda olmuş ve böylelikle de kendisine olan özgüvenini kaybetmiş bir topluluk haline gelme yoluna girdirildik. Bir de konunun bu yönünden bakarak, bazen de farklı perspektiflerle olayları değerlendirmeye çalışmalıyız. Kendimizi biraz muhakeme ve muhasebeye çekmeliyiz. Zaten hiçbir muhasebeye girmeyi gerek görmeyen ve her şeyi doğru kabul eden büyük kitleler aynı istikamette yürümektedir ülkemizde. Ancak bu istikametlerin yanlış yönler olabileceğine kafa yoracak öncü kuvvetlere de ihtiyaç vardır. Ülkemizde cereyan etmekte olan hadiselere millî kimlik ve aidiyet duygusu ile bakmamızın gerekli olduğu günlerden geçmekteyiz bugünlerde.

 

              Bizler, bize oynanmak istenen bu oyunları göremeyen durumumuzu sürdürdükçe, bağımsızlık çemberimiz gittikçe daralacaktır ve bir adım sonrasında da, tarih arşivlerinden kaydımız silinecektir. Sadece başkalarının müsaadesi ile sürdürebildiğimiz bu günlerin geçici ve yalancı refahı ile bu halüsinasyonik saltanatı kendimizin olarak bilme garabetinin neticesinde hayatiyet hakkımızı kaybedeceğiz. Batacağız, parçalanacağız ve yok olacağız. Bu ahvalden yegâne çıkış yolu; fertten başlayan ve tek millet olma şuur ve aidiyet duygusunu yeniden olanca gücümüzle yaşatmaktır.

Önceki ve Sonraki Yazılar