1. YAZARLAR

  2. Fahrettin KORKMAZ

  3. “EVET” VEYA “HAYIR” OLARAK CEVAPLAYINIZ LÜTFEN!
Fahrettin KORKMAZ

Fahrettin KORKMAZ

Yazarın Tüm Yazıları >

“EVET” VEYA “HAYIR” OLARAK CEVAPLAYINIZ LÜTFEN!

A+A-

“EVET” VEYA “HAYIR” OLARAK CEVAPLAYINIZ LÜTFEN! 

               Topraklarımızın %20 si bugünkü tarih itibari ile elimizden çıkartılmıştır. Bu miktarlar artsın, bu oranın %30’lara ve %40’lara çıkmasını istiyor muyuz? Vatan topraklarının yabancılara her ne mazeretle olursa olsun satılmasını istiyor muyuz? 

               Yeraltı kaynaklarımız ve yeraltı madenlerimiz; 350 tane yabancı şirketin kullanımına ve işletimine terk edilmiştir. Bu yabancı maden şirketlerinin sadece 10 tanesinin bir yıllık net karı; 100 milyar dolardır. Bizler, ülkemizin yeraltı kaynaklarını yabancılar işletsin, sadece % 2 devlete vergi ödeyerek zenginliklerimiz yurt dışına transfer edilsin, Anadolu insanının kaderi ise, fakirlik ve çaresizlik olmaya devam etsin diyebiliyor muyuz?   

               AKP iktidarı ülkemizin yönetimine geldiği tarihte, Türkiye’nin iç ve dış borçlarının tamamı 220 milyar dolar idi. Bu günkü tarih itibari ile Türkiye’nin iç ve dış borçlar toplamı 700 milyar dolara ulaşmıştır. Bu borç artarak yükselsin mi diyorsunuz? 

               Avrupa Birliği’ne gireceğiz bahanesi ile Türkiye bugün bölünme ve parçalanmanın eşiğine getirilmiştir. Bizler Avrupa Birliği’ne girme bedeli karşılığında ülkemizin bölünmesine razı olalım mı? Veya belki Avrupa Birliği’ne girebilelim diye Türk Milleti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin beka ve güvenliğini tehlikeye mi atalım? 

               Üniversitelerden mezun olan gençlerimiz kendilerine iş imkânları bulabiliyorlar mı? Türkiye’nin Başbakanı gençlerimize iş bulmaya muktedir olmadığını ve bunun kendisinin de vazifesi olmadığını söylemektedir. Bu konuda Sayın Başbakan’a hak veriyor musunuz?  

               Sayın Başbakan’ın vazifesi dünyanın büyük şirketlerine ve global sermaye sahiplerine Türkiye’de iş imkânı, maden işletme ruhsatları ve yüksek kârlar elde ettirme imkânlarını hazırlama ve sağlamaktan mı ibarettir? 

               Türkiye’de adaletin eli kolu bağlanmak istenmektedir. Ülkemizde istikrarın ve demokrasinin sembolü bilinen kuvvetler ayrılığı prensibinden vazgeçilerek, kuvvetler birliği sistemine geçilmek için yargıda reform aldatmacası ile yargı bağımsızlığı yok edilmek istenilmektedir. Sivil irade inisiyatifi ile bir sivil idare darbesinin yapılmasına, yasama-yürütme ve yargının tek elde toplanmasına gönüllerinizden kopan irade beyanlarınızla onay veriyor musunuz?  

               Yeni yargı sistemi adını verdikleri böylesi bir dikta gücüyle; ülkemizde özgürlüklerin, hürriyetlerin ve insan haklarının derin yaralar alacağı, demokratik krallık denilebilecek bir furya ve firavun düzeninin kurulmasına müsaade edecek misiniz?  

               Taraf olmayan bertaraf olur baskı ve kıskacı ile adeta eski Amerikan Başkanı’nın sözleriyle iradelerinizin teslim alınmasına müsaade edecek misiniz?  Devlet Bakanı Egemen Bağış referandumla alâkalı olarak, “bu referanduma hayır diyeceklerin aklından zoru vardır” demiştir. Sizlerin aklınızdan zorunuz mu var?   

               Danıştay, AKP’nin çıkarmış olduğu maden kanununun yönetmeliğini inceledi ve şöyle bir karara vardı. 350 tane global dünya şirketi Türkiye’nin % 20 büyüklüğündeki arazisinin işletimine el koyacak, millet sefalet içerisinde kıvranacak ve hatta bu yabancı şirketler çıkardıkları madenlerden sadece % 2 devlete vergi vereceklerdir. Bu akla, mantığa ve vicdana aykırıdır diyerek Şubat 2009’da bu yasayı Danıştay iptal etmiştir. Şimdi sadece bu örnekten bile yola çıkarak milletin menfaatine kararlar alabilen Danıştay’ın ve Anayasa Mahkemesi’nin devre dışı bırakılmasına müsaade ediyor musunuz? 

               AKP hükümetleri, ABD ve AB desteğinde Türkiye’de demokrasiyi güçlendirme vadi ile iktidara gelmiştir. Hükümetin yaptığı ilk icraatlardan birisi 2003 yılında meclise getirdikleri 5177 sayılı maden kanununun hayata geçirilmesi olmuştur. Bu kanuna göre yabancıların; yani İsraillilerin, Hollandalıların, Amerikalıların ve tüm AB ülkelerinin Türkiye’de çıkardıkları madenlerin % 98 yabancılara ait olmuştur ve sadece bu madenlerin % 2 si Türkiye’nin olmuştur. İktidarın; “biz sizlere özgürlük getiriyoruz söylemlerine, demokratikleşmeyi getiriyoruz” iddialarına, “sizleri zenginleştiriyoruz” söylemlerine inanıyor musunuz?  Şimdi bu sorulara verdiğiniz cevapların ortak değer ağırlığı hangi yönde ağır basıyorsa, referandumda o yönde oylarınızı kullanacağınıza inanıyoruz. Bayramınız ve referandum kararınız hayırlı olsun. Hoşça kalın. 

Önceki ve Sonraki Yazılar