1. YAZARLAR

  2. Fahrettin KORKMAZ

  3. BOB OPERASYONLARI
Fahrettin KORKMAZ

Fahrettin KORKMAZ

Yazarın Tüm Yazıları >

BOB OPERASYONLARI

A+A-

ABD"nin eski Dış İşleri Bakanı Condoleezza Rice, 2003 yılının 7 ağustos tarihli wasington Post gazetesinde yayınlanan yazısında, bu günlerdeki olayları o günlerden itibaren resmetmiştir. “Transforming The Middle East” (Ortadoğu"yu dönüştürmek) başlıklı yazısında, Amerikan Dış İşleri Bakanı; Fas"tan başlayarak tüm Basra Körfezi"ne kadar Türkiye"nin de içerisinde bulunduğu 22 devletin rejiminin ve sınırlarının değiştirileceğini ve yeni bir dünya düzeninin kurulması için bahse konu coğrafyada haritaların yeniden şekilleneceğinin o günlerden altını çizmiştir.

 

               Şekillenmesi öngörülen bu yeni projenin siyasi olarak tanımı BOB"dur. Büyük Ortadoğu Projesi olarak harekete geçirilen bu siyasi uğraşının önündeki en çetin engel; şüphe yoktur ki, yaklaşık bir asır evvel haçlı saldırılarını durduran ve his yoksulu o sırtlan kümelerinin çanlarına ot tıkayan M.Kemal ATATÜRK"ün Cumhuriyet Türkiye"sidir.

 

               Sözde Ergenekon terör örgütü adı  verilen öyle meşum bir örgüt falan da yoktur aslında. Milletimizin nice aydın ve değerli vatanseverlerine karşı yakışıksız terör örgütü yaftasını uydurarak hayasızca kusanlar, milletimize fildişi kulelerinden kör gözlerle bakan BOB"un  Türkiye şubesinin merhametsiz taşeronlarıdır. Milli çizgide yürümeyi bir bağımsızlık karakteri sayan Anadolu insanının, ezelden beri bir onur ve gurur abidesi olan  Ergenekon isimli diriliş destanına bile  tahammülsüzlük gösteren emperyalizmin işbirlikçileri, bu kutlu kurtuluş imgesini bile terörle yan yana yakıştırmışlardır. Milletimizin milli kimliğinden ve kendisinden onur duymasından beter derecede rahatsızlık duyan bu milli hassasiyetsizler, küresel güçler tarafından satın alınmış taşeron tayfaları olup, şimdilerde planlanmış BOB operasyonlarının icrası için, çok derin  bir hassasiyetle görev başındadırlar.

 

               Gerçekte; Ergenekon adı kullanılarak var olduğu iddia edilen sözde bu terör örgütü, Türk Milleti"nin bağımsızlık simgesi olan  bir hatıraya duyulan  yoğun  nefretin var ettiği bir gulyabanidir. Bu nefret; Ergenekon lafzında aslında tüm vatanseverleredir. Bu nefret; Atatürk ilke ve İnkılaplarına  bağlı gerçek Cumhuriyetçileredir.

 

               Gerçekte Ergenekon; 1096 yılında Anadolu topraklarına girerek fiziki olarak insana benzemelerinin dışında bir android sürüsü hayvaniliği ile Anadolu"yu bir baştan diğer tarafa yakmış, yıkmış ve talan etmiş haçlı güruhunu Bursa önlerinde durduran Kılıç Arslan"dır.

 

               Gerçekte Ergenekon; Mazlum tüm dünya milletlerine örnek teşkil edecek muazzam millet eylemini başlatan, imkânsız görünen bir savunma zaferini, insanlık tarihinin nadir kaydettiği bir savaş mühendisliği ile kazanarak Emperyalizmin Asya"daki projelerini en az bir asır ertelettiren ve 22 Haziran 1919 da deklare ettiği ilk genelgesi ile teslimiyetçi anlayışı ret eden Mustafa Kemal ATATÜRK"tür.

 

               Gerçekte Ergenekon; Türk Milleti'nin ateşle imtihan edildiği badirelerle dolu karanlık günlerinde, yorgunluğun bedbinlik tarifinin altına düştüğü o hicap dönemlerinde, inanılmaz bir şekilde millet ruhunda sökün etmiş olan toplum refleksini, bir diğer ifade ile millet direncini tasvir ederken, yüreğini Anadolu halkının yüreği ile nikahlayan milli şairlerimizdir. Ergenekon; Mehmet Akif ERSOY"dur. Ergenekon; Halide Edip ADIVAR"dır.Ergenekon; Mehmet Emin YURDAKUL"dur. Ergenekon; emperyalizmin kızgın ve kindar nefesini ensesinde hissederek vatanını sahiplenen bu toprağın milyonlarıdır. Ergenekon; Anadolu"dur.

 

               Gerçekte Ergenekon; 1071"in Malazgirt hezimetini, 1096"nın haçlı püskürtülüşünü, 1453"ün İstanbul fethini, 1915"in Çanakkale yenilgisini ve İstiklal savaşının hafızalarına kazınan büyük bozgununu yüreklerine kinle yazan Emperyalist  Haçlı Güçlerinin, 2002 yılından buyana Türkiye'de yayılıp yayvanlaştığını hissedebilen her vatanseverin ortaya koyduğu milli hassasiyet kıvılcımlarıdır. Ergenekon; İstanbul surlarında Ulubatlı Hasan"dır. Ergenekon; Malazgirt"tir. Ergenekon; Çanakkale"dir. Ergenekon Dumlupınar"dır. Ergenekon; Niğbolu"dur. Ergenekon; Kosova"dır. Ergenekon; Varna"dır. Ergenekon; Çaldıran"dır.Ergenekon; Mercidabık"tır. Ergenekon bugünkü karabulutların üzerimize sağnak sağnak yağdırdığı çaresizliklerle, kamplaşmalarla, kavgalarla, ayrışmalarla ve zaaflarla bunalıp boğulmak değildir. Ergenokon; güçlü olmaktır, hür olmaktır, onurlu olmaktır şanla ve şerefle yaşamaktır. Ve Ergenekon; “Ne mutlu Türküm Diyene” diyebilmektir. Hoşça kalın.

Önceki ve Sonraki Yazılar