1. YAZARLAR

  2. Fahrettin KORKMAZ

  3. AĞRI DAĞI’NIN DİMAĞIMIZA DAMLATTIĞI İSTİKLAL AZMİ
Fahrettin KORKMAZ

Fahrettin KORKMAZ

Yazarın Tüm Yazıları >

AĞRI DAĞI’NIN DİMAĞIMIZA DAMLATTIĞI İSTİKLAL AZMİ

A+A-

AĞRI DAĞI"NIN DİMAĞIMIZA DAMLATTIĞI İSTİKLAL AZMİ 

                Küresel emperyalizmin dünya temsilcileri olan Avrupa ülkeleri ve ABD, Anadolu"da bir millete karşı yürüttükleri sömürge savaşını yaklaşık 100 yıl önce kaybetmişlerdir. İstiklali için ölümü göze almış korkusuz yürekler, vatanlarının korumasını başararak, millet olma unvanını bu topraklarda perçinlemişlerdir. Milletimiz kendisi adına pergelle ve cetvelle çizilmiş paçavra haritalarını büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK"ün önderliğinde yırtmıştır ve tarihin çöp sepetine havale etmiştir. Verilen ve ezber bozan bu yüksek mücadele azmi ile tutsak ve mazlum milletlere öncülük edilmiştir ve mazlum milletlerin istiklâlleri yolunda referans rolü üstlenilmiştir. 100 yıl önce mazlum milletlere sunulan bu mücadele örneği ile, emperyalizme karşı nasıl direnmek gerektiğinin parolaları çaresiz uluslara sunulmuştur. 

               Emperyalist ülkeler dikte etmeye çalıştıkları Sevr adındaki ucube dayatmalarını hayata geçirebilselerdi, bugün bile  hayal ettikleri çirkin haritalarıyla ülkemizin doğusuna bir Ermenistan ve Güneydoğusuna ise, bir Kürdistan  devleti konduracaklardı. Hesap ve hevesleri 100 yıl müddetince rafa kaldırılmış ve ertelettirilmiş olan güçler, planları çerçevesinde hayallerinden vazgeçmemişlerdir. Bu sebepledir ki, bu topraklarda 30 yıldır 30 binden fazla insanımızın katledilmesine sebebiyet veren bir karanlık terör belası ile mücadele halen devam etmektedir. 

               Türkiye"yi orta yerinden kırmak ve ayrı parçalara bölmek için batılı emperyalist güçler, ülkemizde var ettikleri  hedef ortaklarını da harekete geçirerek, ayrımcılığı ve etnik milliyetçiliği körüklemektedirler.Abdullah ÖCALAN"ın da ifadesinde yer bulduğu gibi Batı ve ABD, PKK"yı adeta işte bugünler için bu güne kadar desteklemişlerdir. Ülkemizin doğusunda bir Ermenistan Devleti kurulması için uygun zaman ve zemin sabırla ve planlanarak yine yüzyıldır sürdürülmektedir. Türkiye"nin uluslararası arenada mahkum edilmesi için ısrarlı çabalar maalesef meyvelerini vermeye başlamıştır. Türkiye başta ABD"de olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde tedrici olarak tecrit edilmeye başlamıştır. Soykırım iddialarının dile getirildiği parlamentolardan  Türkiye"nin aleyhine olan tasarılar teker teker geçmeye başlamıştır. Ufukta gemi azıya alacak Ermenistan"ın 3T talepleri dünya ülkelerinin gündemlerinde madde başlıklarına terfi ettirilecektir. Sonralarını uluslararası hukukun halletmesi istenecektir. 

               Ağrı Dağ"ımızın tasarım patentini bile milli sembolleri olarak kullanmaya başlayan Ermenistan ile yapılan protokol ve anlaşmaların bir hezeyan olduğunu beşikteki bebeklerimiz anlayabileceklerdir.Ancak hükümetimizden ve Sayın Başbakanımızdan bu öngörüyü beklemenin feraset eksikliği ile izah edileceği bir süreçten geçmekteyiz bugünlerde. İstiklâl savaşını verdiğimiz ülkeler, 90 yıl sonra dönüp mücadele azmimizin hesabını sormaktadırlar bugünlerde. Sevr"i yırtıp yok ettiğimizin ceremesi çektirilmek istenilmektedir bu günlerde. Bugünlerden kurtulmanın; demokrasi yolu ile bile, bir yolu  yordamı vardır elbet. Benim yurdumda çocuktan al haberi diye bir söz vardır. Bu millet; çocuğundan, evladından ve  yavrusundan bile alacağı ilhamı dimağında kucaklayacaktır  elbette. Kim bilir Ağrı Dağ"ımız bile, dimağımıza istiklal azmini damlatacaktır elbette. Yavru vatandaki uyanış neden Anadolu"da olmasın? Hoşça kalın.

Önceki ve Sonraki Yazılar